Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-01-15
Zgodnie z § 21 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje, POSIEDZENIE ZARZĄDU [...] Czytaj dalej»
2019-01-11
W dniach 12 i 18 grudnia 2018 roku zostały przeprowadzone warsztaty pieczenia oraz dekorowania pierników. Zostały one skierowane do dzieci i młodzieży i miały na celu kultywowanie tradycji wspólnego pieczenia pierników przed okresem Świąt Bożego Narodzenia. W ramach projektu uczestnicy mogli oddać się pieczeniu oraz dekorowaniu korzennych ciasteczek, które stanowiły wspaniałą ozdobę świątecznego stołu oraz choinki. Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania grantowego pt. "W kręgu tradycji, kultury i środowiska przyrodniczego naszego regionu", zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz promocji i rozwoju wsi Niedzieliska. [...] Czytaj dalej»


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

 

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 października do 16 listopada 2016 rokuzostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: 26 października - 16 listopada 2016 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 750 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu

Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

- ogłoszenie o naborze - otwórz,

- formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz,

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz,

- biznesplan - otwórz,

- informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznespalnu - otwórz,

- uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - otwórz,

- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz,

- procedura oceny i wyboru operacji - otwórz,

- opis kryteriów wyboru operacji - otwórz,

- wniosek o płatność (wersja 2z) - otwórz,

- załącznik nr 2 do wniosku o płatność - otwórz,

- instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz,

- umowa  o przyznaniu pomocy - otwórz,

- załącznik do umowy - wykaz działek ewidencyjnych - otwórz,

 

Odwiedzin: 1726