Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-10-15
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” przypomina, iż w dniu 17.09.2018 ogłosiła nabór w zakresie "rozwijania działalności gospodarczej". Od 8 października do 22 października 2018 roku, można składać wnioski w ramach tego naboru. [...] Czytaj dalej»
2018-10-09
Drodzy mieszkańcy, Informujemy iż w dniu 11.10.2018, biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania będzie czynne od godz. 7:30 do godz. 15:30. Za utrudnienia przepraszamy! [...] Czytaj dalej»


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

 

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 października do 16 listopada 2016 rokuzostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: 26 października - 16 listopada 2016 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 750 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu

Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

- ogłoszenie o naborze - otwórz,

- formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz,

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz,

- biznesplan - otwórz,

- informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznespalnu - otwórz,

- uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - otwórz,

- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz,

- procedura oceny i wyboru operacji - otwórz,

- opis kryteriów wyboru operacji - otwórz,

- wniosek o płatność (wersja 2z) - otwórz,

- załącznik nr 2 do wniosku o płatność - otwórz,

- instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz,

- umowa  o przyznaniu pomocy - otwórz,

- załącznik do umowy - wykaz działek ewidencyjnych - otwórz,

 

Odwiedzin: 23390