Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-08-14
Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się [...] Czytaj dalej»
2018-08-06
Informujemy, że w dniu 3 sierpnia br. zakończyliśmy nabór wniosków o powierzenie grantów. Nabór nr 1/2018/G z zakresu "zachowania dziedzictwa lokalnego lub promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych", trwał od 20 lipca do 3 sierpnia 2018 roku.O pomoc mogły się starać organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałe podmioty działające na obszarze objętym LSR. Limit środków dostępny w naborze wynosił 150.000,00 zł. [...] Czytaj dalej»


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

 

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 października do 16 listopada 2016 rokuzostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: 26 października - 16 listopada 2016 roku

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 750 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu

Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

- ogłoszenie o naborze - otwórz,

- formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz,

- instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz,

- biznesplan - otwórz,

- informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznespalnu - otwórz,

- uzasadnienie beneficjenta zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji - otwórz,

- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz,

- procedura oceny i wyboru operacji - otwórz,

- opis kryteriów wyboru operacji - otwórz,

- wniosek o płatność (wersja 2z) - otwórz,

- załącznik nr 2 do wniosku o płatność - otwórz,

- instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz,

- umowa  o przyznaniu pomocy - otwórz,

- załącznik do umowy - wykaz działek ewidencyjnych - otwórz,

 

Odwiedzin: 58504