Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-07-29
Informujemy, że w dniu 30.07.2019 r. biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" będzie czynne od godziny 9:00. Za utrudnienia przepraszamy ! [...] Czytaj dalej»
2019-07-23
Szanowni Państwo, przypominamy, iż w dniu 30.07.2019 w siedzibie LGD odbędzie się szkolenie z zakresie wypełniania biznesplanu oraz analizy ekonomicznej, przeprowadzone przez eksperta zewnętrznego - Panią Marzenę Cieślak. W rozwinięciu artykułu znajduje się plan szkolenia oraz formularz zgłoszenia. [...] Czytaj dalej»


KROK 2: Cele i przedsięwzięcia LSR Nadwiślańskiej      
                Grupy Działania "E.O.CENOMA"


Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest, przez realizację operacji, do osiągnięcia jednego z czterech celów ogólnych (poprzez osiągnięcie przypisanego do celu ogólnego jednego bądź więcej, celu szczegółowego i przedsięwzięcia) zawartych w LSR:

CEL OGÓLNY I: Wykorzystane turystycznie walory przyrodnicze i kulturowe obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA"

CEL SZCZEGÓŁOWY I.1: Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej połączona z rozwojem oferty aktywnego wypoczynku i promocją walorów turystycznych i kulturowych LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIE I: ROZWÓJ TURYSTYKI SZANSĄ ROZWOJU NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA "E.O.CENOMA"


CEL OGÓLNY II: Aktywna i zintegrowana społeczność lokalna obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA"

CEL SZCZEGÓŁOWY II.1: Podniesienie umiejętności i kompetencji społeczności lokalnych
CEL SZCZEGÓŁOWY II.2: Kultywowania tradycji, obrzędów i promocja produktów lokalnych
CEL SZCZEGÓŁOWY II.3: Poprawa infrastruktury i przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturowych
CEL SZCZEGÓŁOWY II.4: Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury

PRZEDSIĘWZIĘCIE II: AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SZANSĄ ROZWOJU NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA "E.O.CENOMA"


CEL OGÓLNY III: Wsparcie konkurencyjności działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarze Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA"

CEL SZCZEGÓŁOWY III.1: Dywersyfikacja i rozwój działalności produkcyjno-usługowej sektora prywatnego
CEL SZCZEGÓŁÓWY III.2: System doradczo-informacyjny dla rolników

PRZEDSIĘWZIĘCIE III: WSPRACIE SEKTORA PRYWATNEGO SZANSĄ ROZWOJU NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA "E.O.CENOMA"


CEL OGÓLNY IV: Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego

CEL SZCZEGÓŁOWY IV.1: Wsparcie inicjatyw proekologicznych i propagowanie zdrowego stylu życia

PRZEDSIĘWZIĘCIE IV: ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SZANSĄ ROZWOJU I OCHRONY NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA "E.O.CENOMA"

 

Powrót

Odwiedzin: 2673