Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-10-18
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w związku z zakończonymi naborami 1/2019 – podejmowane działalności gospodarczej, 2 – rozwój działalności gospodarczej, 3/2019- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz Posiedzeniem Rady, które odbyło się dnia 11.10.2019 r. w ramach oceny zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru zostały wybrane zadania do finansowania, w ramach naborów trwających od 30.07.2019r. do 20.08.2019 r [...] Czytaj dalej»
2019-10-18
Szanowni Państwo, W związku z wyjazdem do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 18.10.2019 roku, jesteśmy już do Państwa Dyspozycji od godz. 12:00. Przepraszamy za utrudnienia! [...] Czytaj dalej»


2019-09-17

Posiedzenie Zarządu

dh/upload/logo cenomy.jpg
Zgodnie z § 21 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU. Zebranie odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku /tj. czwartek/ o godzinie 15:30, ul. Rynek 4 /budynek GCKCiS/

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/.
 4. Podjęcie uchwały nr XXIII w sprawie zmiany przyjętych procedur oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 5. Podjęcie uchwały nr XXIV w sprawie zmiany przyjętej Umowy o powierzenie grantu.
 6. Podjęcie uchwały nr XXV w sprawie zmiany Wniosku o powierzenie grantu
  w ramach projektu grantowego realizowanego przez Nadwiślańską Grupę Działania E.O.CENOMA”, w ramach poddziałania  19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 7. Podjęcie uchwały nr XXVI w sprawie zmiany Wniosku o rozliczenie grantu
  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały nr XXVII w sprawie zmiany Sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 9. Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem LGD.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu.
 11. Zakończenie obrad Zarządu.

Powrót
Odwiedzin: 64024