Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-07-29
Informujemy, że w dniu 30.07.2019 r. biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" będzie czynne od godziny 9:00. Za utrudnienia przepraszamy ! [...] Czytaj dalej»
2019-07-23
Szanowni Państwo, przypominamy, iż w dniu 30.07.2019 w siedzibie LGD odbędzie się szkolenie z zakresie wypełniania biznesplanu oraz analizy ekonomicznej, przeprowadzone przez eksperta zewnętrznego - Panią Marzenę Cieślak. W rozwinięciu artykułu znajduje się plan szkolenia oraz formularz zgłoszenia. [...] Czytaj dalej»


2019-07-15

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

dh/upload/logo cenomy.jpg
Szanowni Państwo! W związku z awarią naszej strony internetowej i brakiem możliwości umieszczenia ogłoszenia o naborze w odpowiedniej zakładce, w rozwinięciu artykułu znajduje się ogłoszenie dotyczące naboru nr 1/2019 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej wraz z dokumentami aplikacyjnymi. W najbliższym czasie dokumentacja również zostanie opublikowana w zakładce "ogłoszenia o naborach".

opublikowano: 15.07.2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019

Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 30 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 30.07.2019 roku do 20.08.2019 roku do godz.12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 800 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie premii

Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.docx) - otwórz

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

5) Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z lokalnymi kryteriami - otwórz

6) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

7) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami - otwórz

 

Dokumenty związane z oceną operacji:

1.Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - otwórz

 

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Ogłoszenie o naborze - otwórz

2) Planowane o osiągnięcia wskaźniki - otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 

 

Ważna informacja!
Jeśli zaistnieje problem z pobraniem wniosków (załączników) prosimy o skorzystanie z innych przeglądarek (Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge) 

 

 


Powrót
Odwiedzin: 2653