Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-06-14
Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się POSIEDZENIE RADY Zebranie odbędzie się w dniu 19.06.2019 r. /tj. środa/ o godzinie 12:30, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. [...] Czytaj dalej»
2019-06-14
W dniu 01.06.2019r. o godz. 13:30 w Majkowicach odbył się konkurs pn. "Eko-pojazd" zorganizowany przez Gminne Centum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni z okazji Dnia Dziecka. Celem konkursu było rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań przyrodniczych, rozbudzenie świadomości ekologicznej oraz rozwijanie szacunku do przyrody i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Ponadto uczestnicy zdobyli wiedzę o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami, z naciskiem na selektywne zbieranie odpadów. Nagrody wręczone dla laureatów zostały dofinansowane przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA". [...] Czytaj dalej»


2019-01-11

Kolejna umowa podpisana z Grantobiorcą!

dh/upload/gminarzezfot.jpg
W dniu 11.01.2019 roku w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA" nastąpiło podpisanie umowy z grantobiorcą tj. z Gminą Rzezawa, reprezentowaną przez Pana Wójta Mariusza Paleja oraz Panią Skarbnik Marię Janus. Umowa dotyczy realizacji zadania w zakresie promowania obszaru objętego LSR, poprzez wykonanie filmu promującego gminę Rzezawa, fotoksiążki oraz fotokalendarzy. Podczas podpisania umowy obecni byli Wiceprezes Zarządu Pan Grzegorz Zarych, Dyrektor Biura Justyna Bylica oraz Asystent Dyrektora Biura Paulina Lis-Łoboda. Życzymy Powodzenia i szybkiej realizacji projektu!


Powrót
Odwiedzin: 26858