Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-11-14
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w związku z zakończonym naborem oraz Posiedzeniem Rady, które odbyło się dnia 14.11.2018 r. w ramach oceny zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami wyboru zostały wybrane zadania do finansowania. Wnioski złożone w ramach naboru trwającego od 8 października do 22 października br., z zakresu rozwoju działalności gospodarczej. W ramach przeprowadzonego naboru zostały złożone 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 200 000,00 zł, obydwa zadania zostały wybrane do dofinansowania. [...] Czytaj dalej»
2018-11-09
Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje się Posiedzenie Rady. Zebranie odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. /tj. środa/ o godzinie 8:00, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa. [...] Czytaj dalej»


2018-05-30

ZAKOŃCZONO NABORY WNIOSKÓW

dh/upload/logggggg.jpg
Informujemy, że w dniu 18 maja 2018 roku o godzinie 12:00 zakończyliśmy nabory wniosków nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018. Ponadto, do 29 maja br. zakończył się nabór z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

W konkursie nr 1/2018, który dotyczył operacji w zakresie zachowania dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD, wpłynęły 2 wnioski na kwotę całkowitą wynoszącą 113957,38 zł.

W konkursie nr 2/2018, który dotyczył operacji w zakresie poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych, wpłynęło 7 wniosków na kwotę całkowitą 547652,80 zł. 

W konkursie nr 3/2018, który dotyczył operacji w zakresie wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji, wpłynęło 7 wniosków na kwotę całkowitą 777786,62 zł.

W konkursie nr 4/2018, który dotyczył operacji w zakresie kultywowania tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych, wpłynęło 7 wniosków na kwotę całkowitą 438847,50 zł. 

W konkursie nr 5/2018 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,który zakończył się 29 maja 2018 roku o godzinie 12:00, wpłynęło 9 wniosków na kwotę 450000 zł.


Powrót
Odwiedzin: 38233