Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-01-15
Zgodnie z § 21 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje, POSIEDZENIE ZARZĄDU [...] Czytaj dalej»
2019-01-11
W dniach 12 i 18 grudnia 2018 roku zostały przeprowadzone warsztaty pieczenia oraz dekorowania pierników. Zostały one skierowane do dzieci i młodzieży i miały na celu kultywowanie tradycji wspólnego pieczenia pierników przed okresem Świąt Bożego Narodzenia. W ramach projektu uczestnicy mogli oddać się pieczeniu oraz dekorowaniu korzennych ciasteczek, które stanowiły wspaniałą ozdobę świątecznego stołu oraz choinki. Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania grantowego pt. "W kręgu tradycji, kultury i środowiska przyrodniczego naszego regionu", zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz promocji i rozwoju wsi Niedzieliska. [...] Czytaj dalej»


2018-05-15

Konkurs plastyczny pn."Nasze Godło-Orzeł Biały"

dh/upload/DSC_0431.JPG
W dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 12:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Nasze Godło – Orzeł Biały, w którym Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” miała swój udział poprzez sfinansowanie nagród dla uczestników. Celem konkursu było kształtowanie i wzmocnienie postaw patriotycznych wśród dzieci, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, pobudzenie u dzieci wyobraźni artystycznej i kreatywności oraz rozwijanie i prezentacja umiejętności plastycznych przedszkolaków. Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku 2,5-6 lat, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 18 prac plastycznych. Prace zostały wykonane w formie A4 z wykorzystaniem soli, cukru, papieru, bibuły, piór, serwetek jak i również waty i płatków kosmetycznych. I miejsce zajęła - Martyna Pabisek z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku. II miejsce – Karol Stoszko reprezentant Szkoły Podstawowej w Sierosławicach. III zajęła- Karolina Gajda ze Szkoły Podstawowej w Mniszowie. Wśród wyróżnionych byli: Zuzanna Siwek, Karolina Miernik, Wojciech Mroziński reprezentanci Szkoły Podstawowej w Mniszowie, Wiktoria Data – Zespół Przedszkolno- Szkolny w Nowym Brzesku, Julia Marzec – Szkoła Podstawowa w Sierosławicach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

Nagrody dla uczestników konkursu zostały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs ten wpisał się w założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020, w szczególności spełniając: Cel ogólny III "Rozwój kapitału społecznego i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego", Cel szczegółowy III.1 "Wsparcie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych popularyzujących integrację i współprace  społeczności" oraz Przedsięwzięcie III. 1.1. "Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów". Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" promowała swoją działalność jako Lokalna Grupa Działania (LGD).

 


Powrót
Odwiedzin: 1727