Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-04-19
Data zamieszczenia informacji na stronie: 19.04.2018r. Ogłoszenie Nr 1/2018/OW Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA", informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na promowaniu obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, poprzez wykonanie materiałów promocyjnych. Zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja będzie realizowana przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA" jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie. Szczegółowe informacje poniżej wraz z załącznikami... [...] Czytaj dalej»
2018-04-18
Informujemy, że w dniu 16 kwietnia br. ogłosiliśmy nabory z zakresów: zachowanie dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD, poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych, wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji, kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych. Nabory będą odbywać się w terminie od 4 do 18 maja bieżącego roku. Ogłoszenia oraz niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce "Ogłoszenia o naborach". W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub doradztwa w biurze Stowarzyszenia. Serdecznie zachęcamy do składania wniosków! [...] Czytaj dalej»


2018-04-11

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

dh/upload/zdj 1.jpg
Szanowni Państwo, FAOW zaprasza na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa". Moduł I o szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce. Szkolenia podstawowe-moduł I. Szkolenia podstawowe są pierwszym modułem cyklu szkoleniowego skierowanego do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie wsi i małych miast. W module pierwszym uczestnicy uszczegółowiają i porządkują wiedzę o tym, czym jest proces stanowienia prawa, poznają najważniejsze narzędzia uczestnictwa w tym procesie.

  Tematyka szkolenia:

1.      Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może
stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje
poszczególnych
szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz finanse
publiczne.
2.      Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa –
proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego
3.      Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w
tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z
których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym
oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet
obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania
stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.

Terminy i miejsca szkoleń: (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)

•              województwo małopolskie, 16-17.04.2018r., Krynica Zdrój
•              województwo wielkopolskie, 19-20.04.2018r., Poznań
•              województwo śląskie, 23-24.04.2018r., Ustroń
•              województwo łódzkie, 26-27.04.2018r., Smardzewice
•              województwo zachodniopomorskie, 07-08.05.2018r.,
Darłówko
Wschodnie
•              województwo pomorskie, 10-11.05.2018r., Bolszewo
•              województwo warmińsko-mazurskie, 14-15.05.2018r.,
Mikołajki
•              województwo lubelskie, 17-18.05.2018r., Lublin
•              województwo kujawsko-pomorskie, 21-22.05.2018r., Brzoza
•              województwo mazowieckie, 24-25.05.2018r., Warszawa
•              województwo dolnośląskie, 04-05.06.2018r., Milicz
•              województwo lubuskie, 07-08.06.2018r., Gorzów
Wielkopolski
•              województwo podkarpackie, 11-12.06.2018r., Rzeszów
•              województwo wielkopolskie, 14-15.06.2018r., Kobylnica
•              województwo warmińsko-mazurskie, 18-19.06.2018r.,
Wilkasy
•              województwo opolskie, 21-22.06.2018r., Krapkowice
•              województwo świętokrzyskie, 25-26.06.2018r.,
Starachowice
•              województwo lubelskie, 28-29.06, .2018r. Kazimierz Dolny
nad Wisłą
•              województwo mazowieckie, 02-03.07.2018r., Nowy Dwór
Mazowiecki
•              województwo podlaskie, 05-06.07.2018r., Białystok

Więcej informacji:  
http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/
Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i
wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.

Kontakt z Aleksandrą Strejmer z Fundacji Fundusz Współpracy (partner
projektu odpowiedzialny za zadanie): astrejmer@cofund.org.pl lub Juliką
Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu):
ika.tatur@faow.org.pl .


 


Powrót
Odwiedzin: 38592