Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-01-15
W dniu 18 stycznia br. Biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" będzie czynne w godzinach od 7:30 do 15:30. Za utrudnienia przepraszamy! [...] Czytaj dalej»
2018-01-12
Zgodnie z § 21 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU. Zebranie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 roku /tj.poniedziałek/ o godzinie 10:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/. [...] Czytaj dalej»


2018-01-12

Posiedzenie Zarząd

dh/upload/lce.jpg
Zgodnie z § 21 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU. Zebranie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 roku /tj.poniedziałek/ o godzinie 10:00, ul. Rynek 4 /budynek GCKCis/.

PORZĄDEK OBRAD:

I.                    Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.                 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

III.              Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/.

IV.              Podjęcie uchwały nr I/2018 w sprawie zmiany przyjętych procedur oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (operacje indywidualne).

V.                Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem LGD.

VI.              Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu.

VII.           Zakończenie obrad Zarządu.


Powrót