Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-02-16
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na obszarze (gmin: Bochnia, Drwinia, Rzezawa, Nowe Brzesko, Kazimierza Wielka, Szczurowa, Koszyce) na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące działalności LGD oraz wdrażania LSR. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – Szczurowa, ul. Rynek 4, 19 lutego 2018 r. w godzinach 8:00 – 12:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! [...] Czytaj dalej»
2018-02-15
W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzanie każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” przeprowadzi warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD. [...] Czytaj dalej»


2017-11-13

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

dh/upload/logggggg.jpg
Zgodnie z §18 Regulaminu Rady, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/2017 Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O. CENOMA”z dnia 2 czerwca 2017 roku zwołuje się POSIEDZENIE RADY. Zebranie odbędzie się w dniu 15.11.2017 r., tj. w środę o godzinie 11:30, w siedzibie LGD - przy ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

 


POSIEDZENIE RADY

Zebranie odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. /tj. środa/
o godzinie 11:30, w siedzibie LGD, tj. ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa.

PROGRAM POSIEDZENIA RADY:

 

I.                   Otwarcie Posiedzenia Rady i stwierdzenie prawomocności obrad,

II.                Przedstawienie porządku obrad,

III.             Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 1/2017/OW w zakresie: :promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych jako realizację operacji własnej przez LGD, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

IV.             Ocena i wybór operacji złożonej w ramach naboru nr1/2017/OW, w tym ustalenie kwoty wsparcia w zakresie:promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych jako realizację operacji własnej przez LGD, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

V.                Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał,

VI.             Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 1/2017/G w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

VII.          Ocena i wybór zadań złożonych w ramach naboru nr 1/2017/G w tym ustalenie kwoty wsparcia w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

VIII.       Sporządzenie list zadań i podjęcie uchwał,

IX.             Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 2/2017/G w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

X.                Ocena i wybór zadań złożonych w ramach naboru nr 2/2017/G, w tym ustalenie wysokości kwoty wsparcia w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

XI.             Sporządzenie list zadań i podjęcie uchwał,

XII.          Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w stosunku do wniosków złożonych w naborze nr 3/2017/G w zakresie: promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych., w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

XIII.       Ocena i wybór zadań złożonych w ramach naboru nr 3/2017/G, w tym ustalenie wysokości kwoty wsparcia w zakresie: promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych., w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

XIV.        Sporządzenie list zadań i podjęcie uchwał,

XV.           Wolne wnioski i zapytania,

XVI.        Zamknięcie posiedzenia.


Powrót