Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2017-11-21
W dniu 7 listopada 2017 roku w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach, odbyły się: konkurs recytatorski „Ku Niepodległości”, konkurs muzyczny pn. „W drodze do Niepodległości towarzyszyła im piosenka” oraz konkurs plastyczny pt. „Nasi Bohaterowie w walce o Niepodległą Polskę” , w których Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.Cenoma” miała swój udział poprzez sfinansowanie nagród dla uczestników. [...] Czytaj dalej»
2017-11-17
Dnia 15 listopada bieżącego roku odbyło się Posiedzenie Rady Decyzyjnej. [...] Czytaj dalej»


2017-11-07

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

dh/upload/20171107_090822.jpg
W dniu 7 listopada bieżącego roku, o godz. 9:00, odbyło się Posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Przedmiotem zebrania, zgodnie z programem posiedzenia, było omówienie wniosków złożonych w naborach na projekty grantowe: nr  1/2017/G w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, nr 2/2017/G w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz nr 3/2017/G w zakresie: promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Rada ustaliła kolejny termin posiedzenia na 15 listopada 2017, godz. 11:30 podczas którego nastąpi ocena wniosków złożonych w naborach nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Powrót