Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-02-16
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na obszarze (gmin: Bochnia, Drwinia, Rzezawa, Nowe Brzesko, Kazimierza Wielka, Szczurowa, Koszyce) na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące działalności LGD oraz wdrażania LSR. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – Szczurowa, ul. Rynek 4, 19 lutego 2018 r. w godzinach 8:00 – 12:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! [...] Czytaj dalej»
2018-02-15
W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzanie każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” przeprowadzi warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD. [...] Czytaj dalej»


2017-09-13

Szkolenie dla Rady, pracowników biura i członków Zarządu -25 września 2017 roku

dh/upload/szkolrad.jpg
Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" zaprasza na szkolenie z zakresu oceny wniosków w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Szkolenie przeprowadzi Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich – Pan Grzegorz Brach wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 


Zajęcia odbędą się w dniu 25 września 2017r. (tj. poniedziałek), w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA", ul. Rynek 4 w Szczurowej, w godz. od 10:00 do 14:00.

Szkolenie jest skierowane do członków Rady, Zarządu oraz pracowników biura dwóch LGD: Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa, oraz Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA".

Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na skrzynkę e-mailową: eocenoma@interia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA", ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, bądź dostarczenie osobiście do biura LGD w terminie do 15 września br. do godz. 14:00.

Formularz zgłoszeniowy - otwórz


Powrót