Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2017-09-19
Do tej pory Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” przeprowadziła łącznie 6 naborów. Pierwszy nabór wniosków w ramach zakresu podejmowanie działalności gospodarczej, tzw. PREMIA, został przeprowadzony w listopadzie ubiegłego roku. Złożonych zostało 9 wniosków na łączna kwotę dofinansowania w wysokości 450 tyś zł. Wszystkie wnioski zostały złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze i były zgodnie z LSR. Po przeprowadzonej ocenie zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji, Rada Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” podjęła decyzję o wybraniu do finansowania wszystkich złożonych wniosków. Niestety tylko 4 z 9 Wnioskodawcom udało się podpisać umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego i otrzymać, w połowie bieżącego roku, I transzę pomocy w wysokości 40 000,00 zł. [...] Czytaj dalej»
2017-09-18
Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – opublikowana została na stronie MRiRW Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne. „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020". [...] Czytaj dalej»


2017-09-13

Szkolenie dla Rady, pracowników biura i członków Zarządu -25 września 2017 roku

dh/upload/szkolrad.jpg
Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" zaprasza na szkolenie z zakresu oceny wniosków w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Szkolenie przeprowadzi Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich – Pan Grzegorz Brach wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 


Zajęcia odbędą się w dniu 25 września 2017r. (tj. poniedziałek), w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA", ul. Rynek 4 w Szczurowej, w godz. od 10:00 do 14:00.

Szkolenie jest skierowane do członków Rady, Zarządu oraz pracowników biura dwóch LGD: Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa, oraz Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA".

Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na skrzynkę e-mailową: eocenoma@interia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA", ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, bądź dostarczenie osobiście do biura LGD w terminie do 15 września br. do godz. 14:00.

Formularz zgłoszeniowy - otwórz


Powrót