Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2017-11-21
W dniu 7 listopada 2017 roku w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach, odbyły się: konkurs recytatorski „Ku Niepodległości”, konkurs muzyczny pn. „W drodze do Niepodległości towarzyszyła im piosenka” oraz konkurs plastyczny pt. „Nasi Bohaterowie w walce o Niepodległą Polskę” , w których Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.Cenoma” miała swój udział poprzez sfinansowanie nagród dla uczestników. [...] Czytaj dalej»
2017-11-17
Dnia 15 listopada bieżącego roku odbyło się Posiedzenie Rady Decyzyjnej. [...] Czytaj dalej»


2017-09-12

Posiedzenie Zarządu

dh/upload/logocenomy.jpg
Zgodnie z § 21 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU. Zebranie odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku /tj. czwartek/ o godzinie 15:30, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa /siedziba LGD/

PORZĄDEK OBRAD:

I.                    Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad,

II.                 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

III.              Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/,

IV.              Ustalenia dotyczące zmian wskaźników w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność,

V.                Omówienie ogłoszonych naborów w ramach projektów grantowych,

VI.              Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem LGD,

VII.           Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu,

VIII.        Zakończenie obrad Zarządu.


Powrót