Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-02-16
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na obszarze (gmin: Bochnia, Drwinia, Rzezawa, Nowe Brzesko, Kazimierza Wielka, Szczurowa, Koszyce) na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące działalności LGD oraz wdrażania LSR. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – Szczurowa, ul. Rynek 4, 19 lutego 2018 r. w godzinach 8:00 – 12:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! [...] Czytaj dalej»
2018-02-15
W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzanie każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” przeprowadzi warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD. [...] Czytaj dalej»


2017-09-12

Posiedzenie Zarządu

dh/upload/logocenomy.jpg
Zgodnie z § 21 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU. Zebranie odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku /tj. czwartek/ o godzinie 15:30, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa /siedziba LGD/

PORZĄDEK OBRAD:

I.                    Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad,

II.                 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

III.              Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/,

IV.              Ustalenia dotyczące zmian wskaźników w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność,

V.                Omówienie ogłoszonych naborów w ramach projektów grantowych,

VI.              Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem LGD,

VII.           Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu,

VIII.        Zakończenie obrad Zarządu.


Powrót