Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2017-10-16
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na stronie internetowej ARiMR (adres poniżej) zostały udostępnione nowe wzory dokumentów dotyczących naboru wniosków, które obowiązują od 16 października 2017. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html [...] Czytaj dalej»
2017-10-12
W dniu 10 października w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” przeprowadzono szkolenie dla pracowników biura oraz osób ubiegających się o przyznanie grantu z zakresu Zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez eksperta Panią Barbarę Petek-Matułę, aby przybliżyć zainteresowanym zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. [...] Czytaj dalej»


2017-08-11

Posiedzenie Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

dh/upload/11 sierpien.JPG
W dniu 11 sierpnia bieżącego roku, o godz. 8:30, zostało zwołane Posiedzenie Rady.

Przedmiotem zebrania, zgodnie z programem posiedzenia, było zapoznanie się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie braków i oczywistych omyłek w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Podczas posiedzenia, podjęto uchwałę w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, organizowanego przez Nadwiślańska Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

Lista dokumentów:

1. Program Posiedzenia Rady

2. Uchwała nr V/43/17 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru Sekretarza Posiedzenia

3. Uchwała nr V/44/17 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w przyjętej liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2017w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

4. Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, organizowanego przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA" 

5. Protokół z posiedzenia Rady


Powrót