Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2017-08-11
W dniu 11 sierpnia bieżącego roku, o godz. 8:30, zostało zwołane Posiedzenie Rady. [...] Czytaj dalej»
2017-08-08
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” w dniu 4 sierpnia bieżącego roku wzięła udział w Pikniku Motoryzacyjnym na 150 Lat Powiatu Brzeskiego, gdzie reprezentowała swoją działalność na stoisku promocyjnym. [...] Czytaj dalej»


2017-08-11

Posiedzenie Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

dh/upload/11 sierpien.JPG
W dniu 11 sierpnia bieżącego roku, o godz. 8:30, zostało zwołane Posiedzenie Rady.

Przedmiotem zebrania, zgodnie z programem posiedzenia, było zapoznanie się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie braków i oczywistych omyłek w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Podczas posiedzenia, podjęto uchwałę w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, organizowanego przez Nadwiślańska Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

Lista dokumentów:

1. Program Posiedzenia Rady

2. Uchwała nr V/43/17 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru Sekretarza Posiedzenia

3. Uchwała nr V/44/17 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w przyjętej liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2017w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

4. Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, organizowanego przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA" 


Powrót