Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2018-02-16
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na obszarze (gmin: Bochnia, Drwinia, Rzezawa, Nowe Brzesko, Kazimierza Wielka, Szczurowa, Koszyce) na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące działalności LGD oraz wdrażania LSR. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – Szczurowa, ul. Rynek 4, 19 lutego 2018 r. w godzinach 8:00 – 12:00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! [...] Czytaj dalej»
2018-02-15
W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzanie każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” przeprowadzi warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD. [...] Czytaj dalej»


2017-08-11

Posiedzenie Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

dh/upload/11 sierpien.JPG
W dniu 11 sierpnia bieżącego roku, o godz. 8:30, zostało zwołane Posiedzenie Rady.

Przedmiotem zebrania, zgodnie z programem posiedzenia, było zapoznanie się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie braków i oczywistych omyłek w dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Podczas posiedzenia, podjęto uchwałę w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, organizowanego przez Nadwiślańska Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

Lista dokumentów:

1. Program Posiedzenia Rady

2. Uchwała nr V/43/17 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru Sekretarza Posiedzenia

3. Uchwała nr V/44/17 Posiedzenia Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w przyjętej liście operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2017w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

4. Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 2/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, organizowanego przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA" 

5. Protokół z posiedzenia Rady


Powrót