Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2017-12-01
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik biurowy, w wymiarze 1 etat. [...] Czytaj dalej»
2017-12-01
W dniu 30 listopada br. w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA, ul. Rynek 4 w Szczurowej w godzinach 8:30 – 16:30, odbyło się szkolenie dla pracowników biura LGD pt. Zasady ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez eksperta zewnętrznego – Panią Marzenę Cieślak. Spotkanie było skierowane do pracowników biura dwóch LGD: Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa, oraz Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA. [...] Czytaj dalej»


Aktualności

2017-12-01

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY- PRACOWNIK BIUROWY

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik biurowy, w wymiarze 1 etat.

Czytaj dalej
2017-12-01

PRZEPROWADZONO SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW BIURA

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA, ul. Rynek 4 w Szczurowej w godzinach 8:30 – 16:30, odbyło się szkolenie dla pracowników biura LGD pt. Zasady ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez eksperta zewnętrznego – Panią Marzenę Cieślak. Spotkanie było skierowane do pracowników biura dwóch LGD: Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa, oraz Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA.

Czytaj dalej
2017-11-29

Szkolenie pt. Zasady ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR w ramach poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA, ul. Rynek 4 w Szczurowej w godzinach 8:30 – 16:30, odbędzie się szkolenie dla pracowników biura LGD pt. Zasady ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta zewnętrznego – Panią Marzenę Cieślak. Spotkanie jest skierowane do pracowników biura dwóch LGD: Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa, oraz Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O.CENOMA.

Czytaj dalej
2017-11-21

Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 7 listopada 2017 roku w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach, odbyły się: konkurs recytatorski „Ku Niepodległości”, konkurs muzyczny pn. „W drodze do Niepodległości towarzyszyła im piosenka” oraz konkurs plastyczny pt. „Nasi Bohaterowie w walce o Niepodległą Polskę” , w których Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.Cenoma” miała swój udział poprzez sfinansowanie nagród dla uczestników.

Czytaj dalej
2017-11-17

POSIEDZENIE RADY NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA "E.O.CENOMA" - ocena wniosków pod względem zgodności z LSR i z lokalnymi kryteriami wyboru, podjęcie decyzji o wybraniu do finansowania operacji.

Dnia 15 listopada bieżącego roku odbyło się Posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Czytaj dalej